G.C.E. Ordinary Level Examination 2020 Results Analysis

G.C.E. Ordinary Level Examination 2020 Results Analysis

විභාග දෙපාර්තම්නේතුව විසින් දැනට නිකුත් කර ඇති 2020 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඑල අනුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යන්ගේ විභාග ප්‍රතිඑල විශ්ලේෂණය.

According to the G.C.E. Ordinary Level Examination 2020 results issued by the Department of Examination, the results analysis of Thurstan College.